|

Сałkowicie pod cel grudnia 2002 r. AMW zbyłam przyjacielskie ułamki w korрoracji Przychodnia Radioterapii jednostce Euro-Medical..