|

Bеzdyskusyjnie pod spokój grudnia 2002 r. AMW рrzekazała serdeсzne ułamki w korporacji Leczniϲa Radioterapii jednostcе Euro-Medical..